Projektbeskrivelse Hugin & Munin

Hugin&Munin.indd

Hugin & Munin

Et skandinavisk sprog-fortælleprojekt for og med unge og skolebørn

Baggrund:

Vi er en gruppe skandinaviske fortællere, som ønsker at fremme fortælling; både i sig selv og som et redskab i undervisningen i nabosprog (svensk, norsk, dansk) og i nordisk kultur og historie.

Fortælling som redskab i undervisningen er et område i vækst. Den narrative form fremmer indlæring og elevernes evne til mundtlig fremstilling.
Der finder et omfattende samarbejde sted blandt nordiske fortællere (se f.eks. sommerlejr for unge nordiske fortællerspirer eller websiden Café Ratatosk, www.caferatatosk.wordpress.com), og mange skandinaviske fortællere har i flere år arbejdet med fortællingen i skolen og blandt unge.

Vi vil bruge disse erfaringer til at udvikle fortælling som redskab i undervisningen med fokus på de skandinaviske landes fælles sprog, kultur og historie.

Ideen er at udvikle forståelsen for det talte nabosprog gennem fortælling hvor eleverne undervises i at fortælle med inddragelse af nabosprog.

Gennem oplevelsen af at få nabosproget ”i munden” får man en kropslig fornemmelse af sproglydene og på den måde opnås en bedre forståelse af sprogene.

Vi har kontakt til de Nordiske Sprogpiloter, der blandt andet er sparringspartnere på projektet.

Indholdet af de fortællinger der bruges i forløbet vil bygge på den fælles nordiske kultur og historie (sagn, myter, eventyr, historiske begivenheder o.a.)

På den måde tilgodeses skandinaviske skolekrav om at give eleverne adgang til det nordisk sprog- og kulturfællesskab.

Samtidig vil vi efteruddanne unge fortællere, som er blevet undervist i de senere år af professionelle fortællere i de tre lande.

Desuden vil vi uddanne flere unge fortællere for på den måde at styrke fortællingens fremtid i Skandinavien og indenfor skolen.

Formål:

 • At videreuddanne og kvalificere unge skandinaviske fortællere til at blive professionelle fortællere som kan bruge fortælling som redskab i undervisningen med fokus på de skandinaviske landes fælles sprog, kultur og historie
 • At skandinaviske skolebørn og unge fortællere gennem nabosprogsfortælling bliver bedre til at forstå, tale og bruge de øvrige skandinaviske sprog
 • At introducere fortælling som et sprogudviklende redskab i undervisningen
 • At udvikle elevernes evne til mundtlig fremstilling gennem fortælling
 • At bruge den fælles skandinaviske historie og kultur i fortællingerne
 • At udvikle undervisningsforløb og –materialer som kan bruges i arbejdet med at give eleverne adgang til det nordisk sprog- og kulturfællesskab
 • At skabe et fortællenetværk i landene som skolerne og fortællerne kan bruge i undervisningen
 • At skabe en webside for skoler og fortællere med undervisningsmateriale, netværksmulighed, digital storytelling ect.

Projektbeskrivelse:

Udvikling af sprogligt fortællefremstød på skandinaviske skoler med professionelle og unge fortællere fra Norge, Sverige og Danmark som uddannes i forløbet.

Fase 1: Med fokus på nabosprog og –kultur i fortællingen efteruddannes unge skandinaviske fortællere med professionelle skandinaviske fortællere som lærere.

Fase 2: Pilotprojekt på skoler i Danmark med unge og professionelle fortællere fra de tre lande.

Fase 3: Sommerlejr med uddannelse af unge fortællere fra de tre lande.

Fase 4 (søges der ikke penge til nu): Det videre arbejde og mål for den fremtidige sproglige fortælleundervisning som tilbud til de skandinaviske skoler.

Fase 1: efteråret 2011

Udviklingsmøde (varighed tre dage)

Der holdes et udviklingsmøde i tre dage med de medvirkende fortællere inden selve pilotprojektet med forskellige opgaver: 1. formen videreudvikles, 2. der arbejdes med ideer til undervisningsmidler, 3. der indtænkes redskaber til brug for evalueringen og 4. de unge fortællere undervises.

Der deltager fire fortællere fra hvert land, 2 professionelle og 2 unge som har fået undervisning i fortælling, og nu får kvalificeret efteruddannelse og på den måde får et løft frem mod at blive professionelle fortællere.

Fase 2: foråret 2012
Pilotprojektet (varighed fra mandag til fredag) med evaluering
Foregår på skoler i Danmark med besøg som falder i fire dele.

 1. del. Fortællerne fra de tre lande kommer ind i klasserne tre sammen fra hvert sit land og fortæller historier på eget sprog.
 2. del. En gruppe elever på skolen undervises i at fortælle med inddragelse af ord og sætninger fra nabosprogene.
 3. Workshop med lærere hvor der blandt andet arbejdes med at udvikle ideer og undervisningsmidler.
 4. Start på evalueringsforløbet: Dokumentation af pilotprojektet med fotos og film. Kvantitative og kvalitative interviews med deltagerne fra skolerne og med fortællerne.

Fase 3: sommeren 2012

Sommerlejr
Der afholdes en sommerlejr med deltagelse af  unge fortællerspirer og tre professionelle fortællere  som undervisere, en fra hvert land.

Formål med sommerlejren:
– Der undervises i fortælling og i sprogligt fortællefremstød.

– De unge på sommerlejren inddrages i udviklingen af en webside til brug for skolerne, eleverne, lærerne og fortællerne.
Formål med websiden:
Her kan lægges relevant inspirationsmateriale til undervisningsbrug som f.eks. eksempler på den samme fortælling på de tre sprog fortalt af de unge.

Efter sommerlejeren: Evaluering af sommerlejr og vurdering af behovet for en gentagelse.

Fortælleprojektet, undervisningsmaterialer og webside udbydes til skolerne gennem landenes distributionskanaler for skoler (undervisningsministerier, relevante websider, faglige foreninger o.a.)

Fase 4: efteråret 2012 og forår 2013

Det videre arbejde og mål for den fremtidige sproglige fortælleundervisning som tilbud til de skandinaviske skoler

Der søges ikke penge til denne del af projektet nu.

På baggrund af evalueringen vurderer vi hvordan fase 3 bedst kan gennemføres.

Sprogligt fortællefremstød i Norge, Sverige og Danmark:

Gennem relevante kanaler udbydes sprogligt fortællefremstød til skoler i de skandinaviske lande og andre områder af Norden hvor skandinavisk bruges.

Vi vil søge fondsmidler så man det første år kan tilbyde 50% refusion til skolerne.

Fortælleprojektet, undervisningsmaterialer og webside udbydes til skolerne gennem landenes distributionskanaler.

Projektet evalueres og dokumenteres med henblik på muligheden for at gøre det til et permanent sprog- og fortælleredskab i de skandinaviske lande.

Hugin & Munin, sproget i fortællingen udvikles i et samarbejde mellem fortællefirmaet Annemarie Krarup i Danmark (projektleder), Fabula Storytelling i Sverige, Snirkelsnakk i Norge samt Fabelfabrikken i Danmark.

Hugin & Munin er støttet af Nordplus og Nordisk Kulturfond

Nordplus_RGB_ENNordisk Kulturfondlogo

Et svar til Projektbeskrivelse Hugin & Munin

 1. Pingback: Velkommen til Hugin & Munins hjemmeside | Hugin & Munin – sprog og fortælling

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s